<< Schedule for Sun Oct 22, 2017 - Sat Oct 28, 2017 >>


Date:


Sun Oct 22, 2017
Class
Instructor
9:00 am - 10:00 am RY Vinyasa Flow
10:15 am - 11:15 am RY Sculpt
6:00 pm - 7:00 pm RY Sculpt
7:30 pm - 8:30 pm RY Relaxed Candlelight Flow

Mon Oct 23, 2017
Class
Instructor
7:00 am - 8:00 am RY Sunrise Vinyasa Flow
9:30 am - 10:30 am RY Sculpt
11:00 am - 12:00 pm RY Relax/Slow Flow
12:15 pm - 1:15 pm RY Vinyasa Flow
4:30 pm - 5:30 pm RY Sculpt
6:00 pm - 7:00 pm RY Candlelight Vinyasa Flow
7:30 pm - 8:30 pm RY Vinyasa 1.5
9:00 pm - 10:00 pm RY Relax/Slow Flow

Tue Oct 24, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 7:00 am RY Sunrise Vinyasa Flow
9:30 am - 10:30 am RY Sculpt
11:00 am - 12:00 pm RY Vinyasa Flow
12:15 pm - 1:15 pm RY Sculpt
3:30 pm - 4:30 pm RY Vinyasa 1 - $5 Drop In
5:30 pm - 6:30 pm RY Sculpt
7:00 pm - 8:00 pm RY Candlelight Vinyasa Flow
8:30 pm - 9:30 pm RY Relax/Slow Flow

Wed Oct 25, 2017
Class
Instructor
7:00 am - 8:00 am RY Sunrise Vinyasa Flow
9:30 am - 10:30 am RY Sculpt
11:00 am - 12:00 pm RY Relax/Slow Flow
12:15 pm - 1:15 pm RY Vinyasa Flow
4:30 pm - 5:30 pm RY Hot Flow 60
6:00 pm - 7:00 pm RY Candlelight Vinyasa Flow

Thu Oct 26, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 7:00 am RY Sunrise Vinyasa Flow
9:30 am - 10:30 am RY Vinyasa Flow
11:00 am - 12:00 pm RY Relax/Slow Flow
12:15 pm - 1:15 pm RY Sculpt
3:30 pm - 4:30 pm RY Vinyasa 1 - $5 Drop In
5:30 pm - 6:30 pm RY Sculpt
7:00 pm - 8:00 pm RY Vinyasa Flow
8:30 pm - 9:30 pm RY Relax/Slow Flow

Fri Oct 27, 2017
Class
Instructor
7:00 am - 8:00 am RY Sunrise Vinyasa Flow
9:30 am - 10:30 am RY Sculpt
11:00 am - 12:00 pm RY Yin
12:15 pm - 1:15 pm RY Vinyasa Flow
4:30 pm - 5:30 pm RY Sculpt
6:00 pm - 7:00 pm RY Candlelight Yoga

Sat Oct 28, 2017
Class
Instructor
9:00 am - 10:00 am RY Vinyasa Flow
10:15 am - 11:15 am RY Vinyasa 2
7:00 pm - 8:00 pm RY Candlelight Yoga